ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αλέξανδρος Πολυχρονίδης

Καθηγητής Χειρουργικής

 

Νικόλαος Λυρατζόπουλος

Καθηγητής Χειρουργικής

 

Αναστάσιος Μπουνόβας

Αν. Καθηγητής Χειρουργικής

 

Ηλίας Θώδης

Καθηγητής Νεφρολογίας

 

Κωνσταντία Κανταρτζή

Νεφρολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ

 

Μιχαήλ Πιτιακούδης

Καθηγητής Χειρουργικής

 

Γεώργιος Κολιός

Καθηγητής Φαρμακολογίας

 

Χρήστος Ιατρού

Καθηγητής Αναισθησιολογίας

 

Θεοδοσία Βογιατζάκη

Αν. Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας

 

Άγγελος Τσαλκίδης

Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής

 

Σεμπαχεδίν Περεντέ

Χειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ

 

Σωτήριος Μποταίτης

Επ. Καθηγητής  Πειραματικής Χειρουργικής

 

Γεώργιος Γαλάζιος

Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας

 

Γεώργιος Κουκλάκης

Καθηγητής Ενδοσκοπήσεων

 

Ελένη Ευφραιμίδου

Επ. Καθηγήτρια Χειρουργικής

 

Μιχαήλ Καρανίκας

Επ. Καθηγητής Χειρουργικής

 

Γεώργιος Μουρουζίδης

Χειρουργός, Επιμελητής  Α΄ ΕΣΥ

 

Χρυσόστομος Σουλτανίδης

Παιδοχειρουργός, Επιμελητής  Α΄ ΕΣΥ

 

Δέσποινα Κακαγιά

Επ. Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής

 

Μαρία Λαμπροπούλου

Επ. Καθηγήτρια Ιστολογίας Εμβρυολογίας

 

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης

Αν. Καθηγητής Χειρουργικής