ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2012-2015

 

Πρόεδρος
Αλέξανδρος Πολυχρονίδης

 

Αντιπρόεδρος
Πλουμής Πασαδάκης

 

Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Λυρατζόπουλος

 

Ειδικός Γραμματέας
Γεώργιος Κολιός

 

Ταμίας
Χρυσόστομος Σουλτανίδης

 

Μέλη
Θεοδοσία Βογιατζάκη
Ηλίας Θώδης
Κωνσταντία Κανταρτζή
Άγγελος Τσαλκίδης

 

Επιτροπή Εκπαίδευσης
Ηλίας Θώδης
Θεοδοσία Βογιατζάκη
Άγγελος Τσαλκίδης

 

Εξελεγκτική Επιτροπή
Χρήστος Ιατρού
Μιχάλης Κατωτομιχελάκης
Χριστίνα Τσίγαλου