ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016-2019

 

Πρόεδρος
Αλέξανδρος Πολυχρονίδης

 

Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Κολιός

 

Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Λυρατζόπουλος

 

Ειδικός Γραμματέας
Θεοδοσία Βογιατζάκη

 

Ταμίας
Χρυσόστομος Σουλτανίδης

 

Μέλη
Ελένη Ευφραιμίδου
Μαρία Λαμπροπούλου
Κωνσταντίνος Τιλκερίδης
Άγγελος Τσαλκίδης

 

Επιτροπή Εκπαίδευσης
Ελένη Ευφραιμίδου
Μαρία Λαμπροπούλου
Άγγελος Τσαλκίδης

 

Εξελεγκτική Επιτροπή
Χρήστος Ιατρού
Μιχάλης Κατωτομιχελάκης
Χριστίνα Τσίγαλου